Cerpen Bali

 

AYAM MEPALUImage

            Nuju odalan pelungguh Ida anake agung Manggis ring raina Umanis wara Tolu Puri ageng Gianyar, Ni luh Somerasih jagi mebalih gambuh ka puri .Ya seleg pesan mapupur saha mameka .Magegeson Ni luh Somerasih memargi laut mekane kantun duur balene. Di duur balene ento ada baas meres malih tan petekep . Selantur ipun beras punika raris col –colipun baan ayam ring arep meka .Antuk renka ipun kangkat ayam galak pisan .Irika siape ngebong sane ngebongin ipun boya ayam len nanging meka .          

            Kacrita jani Ni luh Somerasih suba teka uli mebalih gambuh .Memen Somerasih ngoel ninggalin solah siape ento. Lan Ni luh Somerasih mapineh- pineh ,meminehin indik siape punika,raris ipun macangehan indik yening anake belong, tuara uning seken apan –apan. Buke jani memen ipun ngelah pianak muani suba sedeng sekolahang .Yening tuara sekolahang, pedas belong buka unduk siape ento.Ne mangkin, Ni Luh Somerasih tuah mapengidih tekening memene, mangda ia uning mesastra kemanten, sane misi peplajahan tutur ane melah. Krana liu jaman jani anake nglemekin pianak luh, apang eda mlajah mesastra, tuah pepetin surat ajaka anak muani dogen. Unduke totonan sing ja dadi kelidin, yen suba karma, jadi tuara bisa ngetut masih tuara buungan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s